de beste bronnen voor

Stamboom Biekens


Overzicht van de bronnen voor stamboom Biekens
Stamboomonderzoek doen naar uw familie Biekens? Begin hier met de genelaogie van familie Biekens. De verwijzingen zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor Biekens.
Suggestie: naast de bronnen op deze website, kijk eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van de stamboom Biekens in 5 minuten


Het begin van de stamboom Biekens is eigenlijk erg simpel. U begint de stamboom namelijk bij u zelf - en bij uw (bekende) familieleden.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Biekens
De stamboom maken Biekens

Stamboomonderzoek naar Biekens - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Biekens hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Biekens.

Op deze website vindt u veel tips en aanwijzingen voor het doen vanstamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Biekens.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Biekens voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Biekens
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Biekens

Sommige families vinden het mooi hun familieverleden te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Biekens
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Biekens

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Let op: Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Biekens is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Biekens betekent niet automatisch dat er een verwantschap bestaat (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens immer met originele (zo mogelijke officiele) bronnen, zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) historische gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Houd bij waar u data ontdekt heeft. Zodat u het kunt controleren.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Biekens zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bron om copyright discussies te omzeilen en ook om direct de betrouwbaarheid van de data te controleren.


Biekens online
Biekens online ontdekt? Controleer de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Biekens

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: wees er altijd op bedacht dat data van derden incorrect en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Biekens langzamerhand uit.


familie Biekens
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Biekens

Eenvoudig veel gegevens vinden voor familie Biekens? Zoek direct resultaat op de volgende websites:

 • WieWasWie Biekens
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Biekens".

 • Archieven Biekens
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • MyHeritage.com Biekens
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Biekens.
 • CBG Biekens
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Biekens".

De stamboom steeds verder uitzoeken

Ga steeds verder terug in de historie met verder onderzoek naar Biekens. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt onderzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek uit te voeren:

 • stamreeks Biekens: dit is onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Biekens: dit betreft onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Biekens: stamboomonderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Biekens: onderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste beginnende genealogen starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Biekens te vinden, de stamvader Biekens en daarnaast vaak ook de beroepen van de diverse voorvaders.

De stamreeks Biekens geeft ook een goed begin voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Biekens
Stamvader Biekens is de naamgever van de familie Biekens


stamreeks Biekens
kwartierstaat Biekens
genealogie Biekens
parenteel Biekens

Schrijfwijzen Biekens?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Biekens?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen (met name voor 1811, toen er nog niet één officiele aanduiding was voor een persoon).


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Biekens. Zoek schrijfwijzen van Biekens »

Software

Er is veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle gegevens.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er bij de keuze voor een programma op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Heeft de familie Biekens een familiewapen?

U kunt in de bekende archieven (zoals bijvoorbeeld die van het Centraal Bureau voor de Genealogie) speuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Biekens die alleen mag gebruiken indien u echt in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Biekens oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Biekens bekend?

Zoek naar familiewapen "Biekens"

Kunt u geen familiewapen Biekens vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd "zoek" geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en moet uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus in te schakelen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Biekens laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Biekens, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Bovenop het wapenschild staat een helm. In verschillende tijdsperken gebruikte men andere helmen. De helm is niet uniek en kan verschillen per uitvoering van het familiewapen.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Wie heet er nog meer Biekens?

Wie heten er ook Biekens? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een (lang niet gesproken) familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met nuttige informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Biekens
Wie heet er nog meer Biekens? Tip: Speur bekende of onbekende naamgenoten op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een ruime hoeveelheid informatie om uw stamboom mee op te zetten. Kijk op internet of ga er langs om informatie over uw familieleden te acherhalen.

Een greep uit de regionale historische archieven:

Naast bovenstaande archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Biekens
Vind meer informatie over familie Biekens in de archieven.

Wat is de oorsprong van Biekens?

De naam Biekens bestaat zeker al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut kunt u zien waar de naam Biekens in Nederland of België veel gehanteerd is - een aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar informatie over uw familie.


De naam Biekens

De naam Biekens: Waar komt de naam Biekens nu vandaan? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Biekens (NL) »

België:
Zoek herkomst van Biekens (BE) »

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Biekens
Hoe leefde Biekens vroeger? Het beroemde schilderij van Brueghel toont veel middeleeuwse beroepen.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Biekens, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

 • Biekens in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Biekens.

 • Bibliografie Biekens
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Biekens voorkomt in de geschiedenis.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

Geef de familiegeschiedenis Biekens kleur

Genealogisch onderzoek geeft vaak alleen maar feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële archieven. Hier zijn een aantal nuttige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Biekens
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Biekens:

Ben ik familie van de "bekende" Biekens?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Biekens, de beruchte crimineel Biekens, of moviestar Biekens? Het is niet zeker dat u familie bent.

Dezelfde naam als een algemeen bekend persoon wil niet zeggen dat u werkelijk familie bent. Er zijn heel veel personen die bij toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u familie bent van de bekende persoon, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de bekende figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u oprecht stellen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Biekens misschien al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Biekens ?
Maken beruchte beroemdheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Biekens?

Google eens op "stamboom Biekens" of "genealogie Biekens" - wellicht heeft een ander al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw of andere familie Biekens:

Boeken voor familieonderzoek Biekens

Ook in de boekenwinkel zijn tips te vinden hoe men de stamboom van familie Biekens kan onderzoeken. Hier een aantal verwijzingen naar een paar van de beste online te verkrijgen genealogische naslagwerkenvoor de startende en gevorderderde genelogisch onderzoeker. Deze boeken zijn via internet te koop en kunnen assisteren bij het familieonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Wat betekent de naam Biekens?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. Waar is de naam Biekens op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam is gebaseerd op gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Biekens
Wat betekent Biekens?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Biekens. Zoek betekenis van Biekens »

Extra ideeën

U zoekt extra ideeën voor de stamboom van familie Biekens? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Biekens
Lees meer over stamboomononderzoek naar familie Biekens

Terug in de geschiedenis Biekens

Ook gegevens over overleden Biekens-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast, zodat u altijd de bronnen later kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Biekens

overleden Biekens
Informatie over overleden Biekens familieleden geven veel gegevens voor genealogisch onderzoek

Bij informatie uitbegraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan deze persoon Biekens dood is gegaan - maar vooral om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Is familie Biekens van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag gesteld: "Is mijn familie van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een elitaire positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Biekens deel uit maakt van dit overzicht, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Biekens. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De adelijke families

Meer weten over de stamboom Biekens

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Biekens? Bedenk dan het volgende:


stamboom Biekens uitzoeken
Meer weten over de stamboom Biekens?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Aling | stamboom Alting Siberg | stamboom Amier | stamboom Abba | stamboom Achtien