de beste bronnen

Stamboom Berhane


De bronnen en gegevens voor stamboom Berhane
Onderzoek doen naar familie Berhane? Begin hieronder met de genelaogie van uw familie Berhane. De verwijzingen op deze page zijn specifiek voor Berhane.
Suggestie: naast de tips op deze website, kijk ook eens naar:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Start stamboom Berhane in 5 minuten


Het begin van de stamboom Berhane is in de basis erg eenvoudig. U start de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende details, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens. Het is belangrijk dat de start van uw stamboomonderzoek zo compleet mogelijk gebeurt.

stamboom Berhane
De stamboom maken Berhane

Stamboomonderzoek naar Berhane - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Berhane hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieledenen anderen die ook onderzoek doen naar Berhane.

Op deze website vindt u veel tips, bronnen en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn gepersonaliseerd voor de stamboom van familie Berhane.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met uw onderzoek, neem dan contact op met een stamboomonderzoeker / genealoog. Zij kunnen u vaak snel verder helpen - of zelfs een vergaand onderzoek naar Berhane voor u uitvoeren.

Stamboomonderzoek Berhane
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Berhane

Sommige onderzoekers vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familiegeschiedenis te laten landen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Berhane
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Berhane

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek . Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Stamboom meer uitzoeken

Ga verder terug in de historie met verder onderzoek naar Berhane. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt onderzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen onderzoek te doen:

 • stamreeks Berhane: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Berhane: onderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Berhane: dit betreft onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Berhane: dit betreft stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders te onderzoeken. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Berhane te vinden, de stamvader Berhane en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorouders. Soms komen ze zo ook al een familiewapen tegen.

De stamreeks Berhane geeft ook een goede basis voor alle andere typen genealogisch onderzoek.stamvader Berhane
Stamvader Berhane is de naamgever van de familie Berhane


stamreeks Berhane
kwartierstaat Berhane
genealogie Berhane
parenteel Berhane

NB: Zaken om rekening mee te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Berhane is het van belang om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Een identieke achternaam Berhane betekent niet per definitie dat er een bloedband is (m.a.w. dat het familie is). Controleer gegevens immer met originele bronnen en zo mogelijk met meerdere bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens veel fouten zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, onjuist onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u data ontdekt heeft. Zodat u het altijd kunt controleren.
 • Andermans genealogische onderzoeken naar Berhane zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Gebruik altijd de originele bron om copyright discussies te omzeilen en om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifieren.


Berhane online
Gegevens van Berhane online ontdekt? Controleer altijd de bronnen.

Online informatie voor Stamboom Berhane

Wist u dat tegenwoordig heel veel gegevens over uw stamboom eenvoudig op internet te vinden zijn?Let op: onthoud dat data van derden onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen (in bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en/of doop- trouw- en begraafboeken).

Controleer gegevens o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Berhane
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Berhane

Eenvoudig informatie vinden voor de familie Berhane? Vind direct resultaat op de volgende sites:

 • MyHeritage.com Berhane
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Berhane.
 • Zoek "Berhane" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

 • CBG Berhane
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Berhane".

 • FamilySearch.org Berhane
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Berhane.

Schrijfwijzen Berhane?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd gelijk geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Berhane?


Klik op onderstaande knop en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Berhane. Zoek schrijfwijzen van Berhane »

Vastleggen van alle data

Wanneer u even bezig bent geweest met onderzoek naar de familie Berhane ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en hun verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te helpen. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het programma ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u data uitwisselen tussen genealogische programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Ben ik familie van de "bekende" Berhane?

Heeft u dezelfde naam als een bekende of historische Nederlander, bekende familie Berhane, de beruchte boef Berhane, of moviestar Berhane? U hoeft niet familie te zijn.

Dezelfde achternaam als een beroemd persoon wil niet betekenen dat u automatisch familie bent. Er zijn veel personen die toevallig dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen komt dit vaak voor.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de algemeen beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt of onderdeel bent van dezelfde stamboom kunt u met recht zeggen dat u familie van elkaar bent. Een voordeel dat u wellicht hebt, is dat de genealogie van de beroemde Berhane wellicht al eens is uitgeplozen.


Lid van familie Berhane ?
Maken bekende of beruchte figuren uit het verleden ook deel uit van uw familie Berhane?

Google eens op "stamboom Berhane" of "genealogie Berhane" - wellicht heeft iemand anders al eens onderzoek gedaan naar familie Berhane:

Heeft de familie Berhane een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor uw familienaam te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Berhane die alleen mag gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Berhane oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Berhane bekend?

Zoek naar familiewapen "Berhane"

Kunt u geen familiewapen voor Berhane vinden, wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft of heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet wel voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldicus te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Berhane laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft diverse delen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Berhane, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Wie heet er nog meer Berhane?

Wie heten er ook Berhane? Kijk eens op de sociale netwerken, en wellicht herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Berhane
Wie heet er ook Berhane? Tip: Zoek bekende of onbekende naamgenoten op, op Linkedin.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Waar komt de familienaam Berhane vandaan?

De naam Berhane bestaat mogelijk al honderden jaren. Waar komt de naam vandaan? Via een kaart kunt u zien waar de naam Berhane in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik geeft een sterke aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. U kunt vervolgens in de gemeentearchieven van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer informatie over uw familie.


De naam Berhane

De naam Berhane: Waar komt Berhane nu vandaan? Zoek het op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Berhane (NL) »

België:
Zoek herkomst van Berhane (BE) »

Historische archieven

De historische archieven hebben een ruime hoeveelheid gegevens om een stamboom mee op te zetten. Kijk op internet om informatie over familie op te zoeken.

Regionale archieven:

Naast bovenstaande regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'. Raadpleeg de website van betreffende gemeenten over hoe u toegang kunt krijgen tot die oude administraties.

informatie Berhane
Vind meer informatie over familie Berhane in de lokale archieven.

Wat betekent de naam Berhane?

Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam aangenomen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Berhane vandaan gekomen?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van deze klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak komt deze van een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.


betekenis naam Berhane
Wat betekent Berhane?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Berhane. Zoek betekenis van Berhane »

Terug in de geschiedenis Berhane

Ook gegevens over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u onderweg vindt slim vast, zodat u altijd de bronnen kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Veel van deze archieven zijn inmiddels online. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens kunnen helpen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Bezoek de online archieven »

Grafstenen Berhane

overleden Berhane
Informatie over overleden Berhane familieleden geven veel aanvullende gegevens voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te waaraan het familielid Berhane dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw stamboomonderzoek te valideren.

Boeken familieonderzoek Berhane

Ook in de boekenwinkel zijn bronnen te vinden hoe men de genealogie van familie Berhane kan onderzoeken. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste naslagwerken. Deze boeken kunnen assisteren bij het stamboomonderzoek Berhane:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Het grote familieboek
Verborgen verleden
 

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familieleden in de tijd? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk ook eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis.

geschiedenis Berhane
Hoe leefde Berhane in het verleden? Het bekende schilderij van Brueghel toont een groot aantal middeleeuwse Nederlandse beroepen van vroeger.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Bibliografie Berhane
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Berhane voorkomt in de geschiedenis.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Berhane in het Nationaal Archief.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Krantenartikelen waarin Berhane voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

Aanvullende ideeën voor de stamboom Berhane

U zoekt aanvullende ideeën voor de stamboom van familie Berhane? Raadpleeg dan eens de volgende links:


bronnen stamboom Berhane
Lees meer over stamboomononderzoek naar Berhane

Geef de familiegeschiedenis Berhane kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn zijn/haar doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen en typische annekdotes van de familie vindt u niet in de officiële documenten. Hier een aantal tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Berhane


Vind andere stamboomonderzoekers die bezig zijn met onderzoek naar familie Berhane:

Is familie Berhane van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag wel eens voor: "Is mijn familie van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze mag de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

We krijgen de vraag geregeld voor diverse families. Is mijn familie misschien van adel? Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Berhane deel uit maakt van dit overzicht, is het nog niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Berhane. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent.

De Hoge Raad van Adel

Meer over de stamboom Berhane

Hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek naar Berhane? Bedenk dan het volgende:


stamboom Berhane uitzoeken
Meer weten over Berhane?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Ahmadzai | stamboom Barkhuis | stamboom Aschman | stamboom Aling | stamboom Alting Siberg