de beste bronnen voor

Stamboom Baken


De beste online gegevens voor stamboom Baken
Benieuwd naar de stamboom van familie Baken? Begin hier met een overzicht van aanpak en bronnen voor de genelaogie van familie Baken. De verwijzingen zijn geschikt gemaakt voor Baken.
Suggestie: naast de online tips op deze website, is dit een aanrader:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin van stamboom Baken in 5 minuten


Het starten met stamboom Baken is eigenlijk heel simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en uw (bekende) familie.

Noteer van elk familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Baken
Uw stamboom maken Baken

Stamboomonderzoek naar Baken - zelf doen?

Onderzoek naar de familie Baken hoeft niet alleen een boeiende (en soms zelfs verslavende) puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelf, uw kinderen, andere familieledenen anderen die ook interesse hebben in familie Baken.

Op deze pagina vindt u veel tips voor stamboomonderzoek. De meeste verwijzingen zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Baken.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internet en boeken over het onderwerp prima zelf uitvoeren. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u snel verder helpen - of zelfs een onderzoek naar Baken uitvoeren.

Stamboomonderzoek Baken
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Baken

Sommige families vinden het mooi hun stamboomonderzoek of familieverleden op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Baken
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Baken

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Baken. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende link:

Contact met Genealoog »

NB: Zaken om in de gaten te houden

Bij uw stamboomonderzoek naar Baken is het belangrijk om altijd rekening te houden met het volgende.

Aandachtspunten:

 • Dezelfde naam Baken betekent niet vanzelf dat er een verwantschap is (met andere woorden: dat het familie betreft). Controleer gevonden gegevens altijd met originele bronnen en zo mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk veel onvolkomendheden zijn gekomen (door onleesbaarheid, schrijffouten, incorrect uitgevoerd onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf. En probeer feiten te cross-checken.
 • Leg vast waar u data gevonden hebt, zodat u het altijd kunt terugvinden.
 • Andermans stamboomonderzoeken naar Baken zijn soms auteursrechtelijk beschermd. Zoek de originele bronnen om copyright discussies te voorkomen EN ook om direct de betrouwbaarheid van de gegevens te vast te stellen.


Baken online
Baken online gevonden? Check altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Baken

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Baken. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders op internet te zoeken zijn?Let op: merk op dat gegevens van anderen onjuist en onvolledig kunnen zijn. Controleer daarom altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid. Zo bouwt u zelf de stamboom Baken langzamerhand uit.


familie Baken
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Baken

Snel veel informatie vinden voor de familie Baken? Zoek direct resultaat op de volgende websites:

 • CBG Baken
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Baken".

 • MyHeritage.com Baken
  MyHeritage heeft een grote verzameling van familiegegevens, waaronder stambomen, volkstellingen en geboorte- huwelijk- en overlijdensakten. Zoek nu online op familienaam Baken.
 • Archieven Baken
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • WieWasWie Baken
  WieWasWie is een samenwerking tussen een groot aantal historische archiefinstellingen, speciaal gericht op stambomen. De digitale gegevens worden dagelijks uitgebreid. Zoek nu naar "Baken".

De stamboom Baken verder uitzoeken

U wilt de stamboom uitgebreider laten groeien? Ga steeds verder terug in de tijd met verder onderzoek naar Baken. Maar kies eerst welke informatie u verder wilt uitzoeken om uw stamboom te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Baken: stamboomonderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Baken: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Baken: dit is onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Baken: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste stamboomonderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de bron van de achternaam Baken te vinden, de stamvader Baken en daarnaast dikwijls ook de beroepen van de voorouders.

De stamreeks Baken geeft een goede basis voor alle andere typen stamboomonderzoek.stamvader Baken
Stamvader Baken is de naamgever van de familie Baken


stamreeks Baken
kwartierstaat Baken
genealogie Baken
parenteel Baken

Schrijfwijzen Baken?

Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Baken?

Bovendien wordt soms dezelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Baken. Zoek schrijfwijzen van Baken »

Meer achtergronden

Hoe leefde uw familie in de tijd dat zij leefden? Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Mooi om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Baken
Hoe leefde Baken vroeger? Het beroemde schilderij van Brueghel geeft een beeld hoe mensen in het verleden leefden.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Bibliografie Baken
  De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is een online bibliografie over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. Zoek nu hoe de naam Baken voorkomt in de geschiedenis.

 • Baken in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Baken.

 • Oude beroepen in beeld
  Heeft u een beroep gevonden van een van de voorouders Baken, en bent benieuwd wat dat voor beroep was? Kijk dan eens hier.

Wat betekent de naam Baken?

Wat betekent uw naam Baken? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozengenoemd. Waar is de naam Baken op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam komt van de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam is gebaseerd op de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam is gebaseerd op een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Baken
Wat betekent Baken?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Baken. Zoek betekenis van Baken »

Vastleggen van alle stamboomdata

Wanneer u even druk bent met onderzoek naar familie Baken ziet u wellicht snel door de bomen het bos niet meer. Er is vaak zoveel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het vastleggen van alle data, en hun verbanden.

Er bestaan diverse genealogische programma's om te assisteren. Sommige programma's zijn gratis, andere zijn betaald. Hier staan een aantal bekende softwarepakketten die veel in Nederland worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft).

Let er op dat het ondersteuning biedt voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met dit gegevensformaat kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Heeft de familie Baken een familiewapen?

U kunt in de bekende archievenspeuren of er een familiewapen voor Baken te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Baken die alleen kunt gebruiken indien u werkelijk in mannelijke lijn afstamt van diegene die het familiewapen Baken oorspronklijk heeft gevoerd (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Baken bekend?

Zoek naar familiewapen "Baken"

Kunt u geen familiewapen Baken vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd in vergetelheid geraakt. Tijdens uw onderzoek vindt u wellicht nog een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u kiezen voor: een familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland mag een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de heraldische regels en uniek zijn.

Het is aan te raden een heraldisch expert te raadplegen als u een familiewapen wilt laten maken. U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Baken laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen bestaat uit verschillende delen. Hierna staan de belangrijkste onderdelen beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Baken, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat boven de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (een inelkaar gewrongen doek).


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Naslagwerken genealogisch onderzoek familie Baken

Ook in de boekhandel zijn veel tips te vinden hoe men de genealogie van Baken kan opstellen. Hierbij een verwijzing naar een paar van de beste online te verkrijgen boeken. De volgende boeken zijn online te bestellen en kunnen behulpzaam zijn bij het stamboomonderzoek:

Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
Verborgen verleden
Het grote familieboek
 

Terug in de geschiedenis Baken

Ook informatie over overleden familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de informatie die u onderweg vindt bij uw stamboomonderzoek slim vast (gebruik bijvoorbeeld een template), zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn vaak te raadplegen in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is. Begin uw zoektocht via de link hiernaast voor snel resultaat.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online. Bezoek de online archieven »

Grafstenen Baken

overleden Baken
Grafstenen van overleden Baken familieleden geven veel informatie voor genealogisch onderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet echt om, om te hoe het familielid Baken dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden en om andere gegevens in uw onderzoek te valideren.

Wie heet er nog meer Baken?

Wie heeft nog meer de naam Baken? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met bruikbare informatie voor uw onderzoek.


meer familie Baken
Wie heet er nog meer Baken? Zoek onbekende naamdragers op Facebook.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Ben ik familie van de "bekende" Baken?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlander, bekende familie Baken, de beruchte boef Baken, of filmster Baken? Dat wil niet zeggen dat u per sefamilie bent.

Dezelfde naam als een beroemd figuur wil niet betekenen dat u altijd familie bent. Er zijn veel personen die bij toeval dezelfde achternaam hebben. Met name bij veel voorkomende achternamen is dit niet onwaarschijnlijk.

Om te achterhalen of u al dan niet familie bent van de beroemde persoon, dient u stamboom onderzoek uit te voeren naar die van de algemeen bekende persoon. Wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u daadwerkelijk stellen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de genealogie van de beroemde Baken wellicht al eens door iemand is uitgezocht.


Lid van familie Baken ?
Maken beruchte bekendheden uit het verleden ook deel uit van uw familie Baken?

 • Biografisch Portaal Baken
  De site van Biografisch Portaal geeft informatie over opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.

 • "Baken" op Wikipedia zoeken
  Zoek of Baken voorkomt op Wikipedia (als bekend persoon of andere verwijzing)

Google eens op "stamboom Baken" of "genealogie Baken" - wellicht heeft iemand anders al eens stamboomonderzoek gedaan naar uw familie Baken:

Extra bronnen voor de stamboom Baken

U zoekt aanvullende ideeën voor familie Baken? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Baken
Lees meer over stamboomononderzoek naar Baken

Wat is de oorsprong van Baken?

De naam Baken bestaat zeker al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een klik op de kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Baken in Nederland of België veel gebruikt wordt - veel gebruik is een sterke aanwijzing waar de naam ook oorspronkelijk vandaan komt. Dat geeft u een aanknopingspunt waar u vermoedelijk veel informatie over familieleden zult traceren. U kunt vervolgens in gemeentedocumenten van die gemeenten verder zoeken naar documenten van uw familie.


De naam Baken

De naam Baken: Wat is de herkomst van Baken? Zoek de oorsprong op via deze link:

Nederland:
Zoek herkomst van Baken (NL) »

België:
Zoek herkomst van Baken (BE) »

Geef de familiegeschiedenis Baken kleur

Stamboomonderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Baken


Vind ook andere genealogen die bezig zijn met genealogische onderzoek naar familie Baken:

Historische archieven

De regionale archieven hebben een schat aan informatie om een stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om gegevens over uw familie op te zoeken.

Een greep uit de regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten zelf vaak ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Baken
Vind ook informatie over familie Baken in de historische archieven.

Is familie Baken van adel?

Veel onderzoekers krijgen deze vraag voorgelegd: "Is mijn familie van adel?"

De adel is een deel van de bevolking die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. De getitelde adel kan, van laag naar hoog, de volgende adelijke titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van (voormalige) leden van het Koninklijk huis.

Als u het niet weet, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Baken deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Baken. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Aavullende informatie voor de stamboom Baken

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Baken? Overweeg dan het volgende:


stamboom Baken uitzoeken
Meer weten over de stamboom Baken?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Alles | stamboom Batist | stamboom Van Bentem | stamboom Beukhof | stamboom Bomer