de bronnen voor

Stamboom Baas


De beste online bronnen voor stamboom Baas
Stamboomonderzoek doen naar uw familie Baas? Begin hier met een overzicht van aanpak voor de stamboom van uw familie. De bronnen zijn specifiek voor Baas.
Suggestie: naast de tips op deze website, lees ook eens:
je stamboom familiegeschiedenis Stamboom
&
Familiegeschiedenis
»

Begin uw stamboom Baas in 5 minuten


Het begin van stamboom Baas is in de basis heel simpel. U begint de stamboom namelijk gewoon bij u zelf - en bij uw (bekende) familie.

Noteer van ieder familielid:

 • naam (volledige doop- en evt. meisjesnaam)
 • geboorte (datum en plaats)
 • huwelijk (datum en plaats)
 • sterfte (datum en plaats)

Vraag uw andere familieleden (vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, etc.) naar ontbrekende gegevens, zodat u een zo'n compleet mogelijk beeld heeft.. Of duik in uw en hun familiedocumenten, op zoek naar de gegevens.

stamboom Baas
Uw stamboom maken Baas

Stamboomonderzoek naar Baas - zelf doen?

Stamboomonderzoek is een interessante hobby. Onderzoek naar de familie Baas hoeft niet alleen een boeiende puzzel te zijn, maar geeft ook nog eens waardevol resultaat. Een goed uitgezochte stamboom is mooi voor uzelfen andere familieleden - en zelfs anderen die ook onderzoek doen naar Baas.

Op deze pagina vindt u veel tips en aanwijzingen voor het uitvoeren van stamboomonderzoek. De meeste links zijn specifiek gemaakt voor de stamboom van familie Baas.

Stamboomonderzoek kunt u met diverse bronnen op internetover het onderwerp prima zelf doen. Maar mocht u zelf geen tijd hebben, of hulp nodig hebben met een vastgelopen onderzoek, neem dan eens contact op met een stamboomonderzoeker. Zij kunnen u verder helpen - of zelfs een compleet onderzoek naar Baas uitvoeren.

Stamboomonderzoek Baas
Doe zelf stamboomonderzoek of schakel een genealoog in

Familieboek Baas

Sommige families vinden het mooi hun familiegeschiedenis op te nemen in een familie- of stamboomboek.

verborgen verleden Baas
Stel een familieboek op over het
Verborgen Verleden van Baas

Boek Verborgen Verleden »

Diverse genealogen kunnen u helpen met stamboomonderzoek of het opstellen van een familieboek Baas. Een aantal deskundig genealogen is bereikbaar via Stamboom Familie, via de volgende verwijzing:

Contact met Genealoog »

Let op: Zaken om in de gaten te houden

Bij stamboomonderzoek naar Baas is het van belang om rekening te houden met de volgende punten.

 • Een identieke (achter)naam Baas betekent niet automatisch dat er een bloedband bestaat (m.a.w. dat het familie betreft). Controleer gegevens altijd met originele (zo mogelijke officiele) bronnen en indien mogelijk met diverse bronnen.
 • Wees er van bewust dat er in (ook online) genealogische gegevens mogelijk onvolkomendheden zijn geslopen (door onleesbaarheid, schrijf- of typfouten, incorrect onderzoek, etc.). Controleer daarom altijd de brondocumenten zelf en probeer feiten te cross-checken.
 • Houd altijd bij waar u bepaalde gegevens ontdekt hebt. Zodat u het altijd kunt (her)controleren.
 • (Delen van) andermans genealogische onderzoeken naar Baas zijn wellicht auteursrechtelijk beschermd. Zoek altijd de originele bronnen om copyright discussies te omzeilen EN ook om direct de betrouwbaarheid van de data te verifieren.


Baas online
Informatie over Baas online gevonden? Check altijd de oorspronkelijke bronnen.

Online informatie voor Stamboom Baas

Snel resultaat: doe een online zoektocht naar de familie Baas. Wist u dat tegenwoordig veel gegevens over uw voorouders online te vinden zijn?Let op: onthoud dat data van derden incorrect kunnen zijn. Controleer altijd de originele bronnen.

Zoek de gegevens op en controleer dan altijd vanuit uw bekende gegevens. Controleer o.a. met behulp van volledige naam, beschikbare datum en plaats of u de juiste persoon hebt. U heeft dan weer een puzzle stukje gevonden en kunt verder met het volgende familielid.


familie Baas
Online zijn veel gegevens te vinden over voorouders en familie Baas

Snel veel informatie vinden voor de familie Baas? Vind resultaat op de volgende sites:

 • Archieven Baas
  Archieven.nl is een grote collectie van (online) documenten van 85 Nederlandse archieven. Met o.a. personen, akten en krantenpagina's.

 • FamilySearch.org Baas
  FamilySearch.org is de website van de Mormonen, die heel veel gegevens van stambomen over de hele wereld verzameld hebben. Zoek nu online op familienaam Baas.

 • CBG Baas
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. Zoek nu in de CBG archieven naar "Baas".

 • Zoek "Baas" in Genealogie Online
  Genealogie Online is een verzameling van stambomen en genealogische documenten.

De stamboom Baas uitgebreider uitzoeken

U wilt de stamboom steeds meer uitzoeken? Ga verder terug in de historie met verder stamboomonderzoek naar Baas. Maar kies eerst welke informatie u nader wilt uitzoeken om uw stamboom verder te laten groeien.

Er zijn diverse typen stamboomonderzoek te doen:

 • stamreeks Baas: dit betreft onderzoek naar al uw voorvaders (of -moeders)
 • kwartierstaat Baas: stamboomonderzoek naar al uw voorouders
 • genealogie Baas: onderzoek naar alle mannelijke (of vrouwelijke) nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)
 • parenteel Baas: stamboomonderzoek naar alle nakomelingen (bijvoorbeeld van een van uw voorouders)

De meeste onderzoekers starten een stamboom als stamreeks, om hun voorvaders in kaart te brengen. Hiermee is bijvoorbeeld de start van naam Baas te vinden, de stamvader Baas en tegelijk vaak ook de beroepen van de voorvaders. Soms stuit mee daarmee ook op een familiewapen Baas.

De stamreeks Baas geeft een goed begin voor alle andere typen stamboomonderzoek naar Baas.stamvader Baas
Stamvader Baas is de naamgever van de familie Baas


stamreeks Baas
kwartierstaat Baas
genealogie Baas
parenteel Baas

Geef de familiegeschiedenis Baas kleur

Genealogisch onderzoek geeft alleen maar 'koude' feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de doopnamen, in welke plaats heeft men gewoond? Maar mooie familieverhalen vindt u niet terug in de officiële documenten. Hier een aantal handige tips om een kleurrijker beeld van de familie te krijgen.

 • Plan een interview met (oudere) familieleden
 • Vraag andere stamboomonderzoekers (genealogen) die dezelfde of aanverwachte families onderzoeken, wat zij hebben gehoord/gevonden van familie Baas
 • Vraag oudere inwoners van het dorpje waarin familie woonden naar verhalen over uw familie
 • Bezoek het lokale museum


Vind andere genealogen die bezig zijn met onderzoek naar familie Baas:

Historische archieven

De regionale historische archieven hebben een schat aan informatie om uw stamboomonderzoek mee op te zetten. Kijk online of ga er langs om meer gegevens over familieleden op te speuren.

Regionale archieven:

Naast regionale archieven hebben gemeenten of steden zelf ook een eigen 'gemeentearchief'.

informatie Baas
Vind nog meer informatie over familie Baas in de lokale archieven.

Ben ik familie van de "bekende" Baas?

Heeft u dezelfde achternaam als een bekende Nederlandse beroemdheid, bekende familie Baas, de beruchte boef Baas, of moviestar Baas? Dat wil niet zeggen dat u per definitie familie bent.

Dezelfde achternaam als een algemeen beroemd persoon wil niet zeggen dat u per definitie familie bent. Er zijn heel veel mensen die per toeval eenzelfde achternaam hebben.

Om te achterhalen of u familie bent van de beroemde figuur, dient u niet alleen stamboomonderzoek te doen naar uw eigen familie, maar ook naar die van de beroemde figuur. Pas wanneer u gemeenschappelijke voorouders hebt kunt u met recht zeggen dat u familie bent. Een voordeel dat u wellicht hebt is dat de stamboom of genealogie van de bekende Baas wellicht al eens door iemand is uitgeplozen.


Lid van familie Baas ?
Maken beruchte figuren van vroeger ook deel uit van uw familie Baas?

Google eens op "stamboom Baas" of "genealogie Baas" - wellicht heeft een ander al eens onderzoek gedaan naar familie Baas:

Schrijfwijzen Baas?

Achternamen zijn door de geschiedenis niet altijd hetzelfde geschreven. De letter K wordt vervangen door een letter C of lettercombinatie CK (of andersom), de letter Y wordt een IJ, etc. etc. Andere schrijfwijzen kunnen voorkomen binnen één familie. Welke schrijfwijzen zijn er bekend van Baas?

Bovendien wordt soms eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen.


Klik op onderstaande link en klik vervolgens door op "varianten" om diverse varianten en schrijfwijzen te vinden voor de naam Baas. Zoek schrijfwijzen van Baas »

Wie heet er nog meer Baas?

Wie heten er nog meer Baas? Kijk eens op de sociale netwerken, en misschien herkent u zo al een familielid. Leg eens contact en wellicht kan hij/zij u verder helpen met informatie voor uw stamboomonderzoek.


meer familie Baas
Wie heet er nog meer Baas? Tip: Zoek onbekende familieleden op Social Media.

Informatie uit het heden. Bezoek de volgende websites:

Extra ideeën

U zoekt nog meer ideeën om meer te weten te komen over familie Baas? Kijk dan eens bij de volgende bronnen:


bronnen stamboom Baas
Lees meer over stamboomononderzoek naar Baas

Stamboom Programmatuur

Er is bij onderzoek vaak veel informatie beschikbaar. Het kan handig zijn een programma (of software) te gebruiken voor het opslaan van alle data.

Er bestaan diverse genealogische programma's om daarbij te assisteren. Sommige programma's zijn gratis. Hier noemen wij een aantal bekende softwarepakketten die veel worden gebruikt.

Hoewel u er ook voor kunt kiezen om uw gegevens online via een website vast te leggen, is het echter aan te bevelen toch met een programma te werken dat u installeert op uw PC of laptop, aangezien u dan altijd de gegevens bij de hand hebt (ook als u geen Internet beschikbaar heeft). De meeste programma's kunnen de gegevens eenvoudig met elkaar en online diensten uitwisselen.

Let er op dat het programma ondersteuning geeft voor het uitwisselen van Gedcom gegevens. Met deze indeling kunt u gegevens uitwisselen tussen programma's.

Kijk zelf welk programma u het meest aanspreekt:

Terug in de geschiedenis Baas

Wanneer u al wat data van familieleden hebt gevonden, kunt u altijd verder terug in de tijd. Ook informatie over overleden Baas-familieleden is waardevol om uw onderzoek compleet te maken. Leg de gegevens die u tijdens uw speurwerk vindt bij uw onderzoek slim vast, zodat u altijd de bron kunt terugvinden.

Belangrijkste officiële bronnen van informatie:

 • Burgerlijke stand: gegevens vanaf 1811
 • Doop- trouw- en begraafboeken (DTB): gegevens van voor 1811

Deze bronnen zijn te vinden in stadhuis van de gemeente en/of regionale of provinciale archieven. Het is dus van belang te zoeken in die archieven waar (en wanneer) het familielid geboren, getrouwd of begraven is.

Deze gegevens helpen met het vinden van de juiste persoon: volledige namen, geboorte-,trouw- en/of sterfdata en het kerkgenootschap (geloof) van uw familie.

Veel historische gegevens staan online (per provincie). Bezoek de online archieven »

Grafstenen Baas

overleden Baas
Grafstenen van overleden Baas familieleden geven veel aanvullende informatie voor stamboomonderzoek

Bij begraafboeken en grafstenen gaat er niet in de eerste instantie om, om te waaraan het familielid Baas dood is gegaan - maar vooral ook om de jaartallen - want die bieden een link naar andere familieleden.

Wat betekent de naam Baas?

Wat betekent uw naam Baas? Uw voorouders hebben op een gegeven moment een naam gekozen of werden door omgeving op een bepaalde manier aangeduid. In 1811 werden de namen officieel vastgelegd; maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. Waar is de naam Baas op gebaseerd?

In veel gevallen is de herkomst van een achternaam terug te voeren op een van onderstaande klassificaties:

 • herkomstnaam: de naam is gebaseerd op de plaats (stad, plaats, gebied, streek, ...) waar eerste naamdrager vandaan kwam. Voorbeelden: Van Maastrigt, Van Montfoort, Den Hollander.
 • adresnaam: de naam komt van de plek (adres, naam van boerderij, naam van huis, of locatieaanduiding) waar eerste naamdrager woonde. Voorbeelden: Van der Poel, Zielhorst.
 • verwantschapsnamen: de naam komt van een familielid (vaak naam van der vader - ook wel een een patroniem genaamd). Voorbeelden: Petersen, Jansen.
 • beroepsnamen: de naam komt van gebaseerd op het beroep van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Bakker, Veerman, Visser, De Smidt.
 • eigenschapsnamen: vaak gebaseerd op een bijnaam van de naamdrager. De naam is in dat geval vaak gebaseerd op een eigenschap of kenmerk van de eerste naamdrager. Voorbeelden: De Wit, De Jong, De Korte.

Een herkomstnaam of adresnaam worden ook wel een 'toponiem' genoemd.

betekenis naam Baas
Wat betekent Baas?

Klik op onderstaande knop en ga klik vervolgens door op "analyse en verklaring" om de verklaring te vinden voor de naam Baas. Zoek betekenis van Baas »

Meer achtergronden

Om meer te weten over de tijd waarin uw voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er gebeurde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen aan te bevelen.

Kijk eens op de pagina van beeldbanken, voor een overzicht van beelden uit de Nederlandse geschiedenis. Erg geschikt om uw familiegeschiedenis beeld en kleur te geven.

geschiedenis Baas
Hoe leefde Baas vroeger? Het bekende schilderij van Brueghel toont hoe mensen in het verleden leefden en werkten.

Achtergrondinformatie uit het verleden. Bezoek de volgende websites:

 • Baas in het Geheugen van Nederland
  Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal. Zoek nu naar Baas.

 • Krantenartikelen waarin Baas voorkomt
  Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

 • WatWasWaar
  WatWasWaar geeft historische informatie over elke plek in Nederland.

 • Nationaal Archief
  De collectie van het Nationaal Archief bestaat uit rijen gedrukte, geprinte of handgeschreven documenten, zo'n 300.000 kaarten, tekeningen en circa 14 miljoen foto's. Zoek nu naar Baas in het Nationaal Archief.

Heeft de familie Baas een familiewapen?

U kunt in bekende archievenopzoeken of er een familiewapen voor Baas te vinden is. Let op dat wanneer u een (of meerdere) familiewapen(s) vindt voor Baas die alleen kunt gebruiken als u echt in mannelijke lijn afstamt van de voorvader die het familiewapen Baas oorspronklijk gevoerd heeft (vergelijk daarvoor de gegevens van het betreffende familiewapen met uw stamboom).


Familiewapen Baas bekend?

Zoek naar familiewapen "Baas"

Kunt u geen familiewapen voor Baas vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw familie geen familiewapen heeft gehad. Veel familiewapens zijn in de loop der tijd buiten gebruik geraakt. Tijdens uw onderzoek stuit u wellicht nog op een familiewapen.

Mocht u na stamboom- en genealogisch onderzoek tot de conclusie komen dat uw familie geen familiewapen heeft, dan kunt u een eigen familiewapen laten maken. Elke familie in Nederland is het toegestaan een familiewapen maken. Het familiewapen moet voldoen aan de regels van de heraldiek en uniek zijn.

U kunt er meer over lezen op de betreffende website.

Familiewapen Baas laten maken

Hieronder enkele voorbeelden hoe familiewapens er uit kunnen zien.

familiewapens 01
familiewapens 02
familiewapens 03
familiewapens 04

Onderdelen

Een familiewapen heeft verschillende onderdelen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. NB: het familiewapen hieronder is niet het familiewapen Baas, maar uitsluitend bedoeld als een voorbeeld van een familiewapen.

Wapenschild


Het wapenschild is het belangrijkste onderdeel van een familiewapen. Een wapenschild alleen is al voldoende om te gelden als familiewapen.


Helm


Boven het wapenschild staat een helm afgebeeld.


Helmteken (met wrong)


Het helmteken staat bovenop de helm. In veel gevallen is het een herhaling van een symbool uit het wapenschild. Soms wordt er gekozen voor een symbool dat specifiek past bij de drager. Het kan dus verschillen binnen een familie. Het helmteken wordt aan de onderkant versierd met de wrong (inelkaar gewrongen doek), die de kleuren heeft van het dekkleed.


Dekkleden


De dekkleden zijn de gekleurde kleden achter de helm.

Naslagwerken stamboomonderzoek familie

Niet alleen online, maar ook in de boekhandel zijn bronnen te vinden hoe men de stamboom van Baas kan opstellen. Hierbij een aantal verwijzingen naar enkele van de beste online te verkrijgen boekenvoor de beginnende genelogisch onderzoeker. De volgende boeken zijn via internet te bestellen en kunnen helpen bij familieonderzoek:

Verborgen verleden
Je stamboom onderzoeken voor Dummies
Het grote familieboek
Je Stamboom, Je Familiegeschiedenis
 

Waar komt de naam Baas vandaan?

De naam Baas bestaat al eeuwen. Waar komt deze vandaan? Via een kaart van het Meertens instituut ziet u waar de naam Baas in Nederland of België veel gebruikt is - een sterke aanwijzing waar de naam oorspronkelijk vandaan komt. U kunt dan in gemeentebibliotheken van de betreffende gemeenten verder zoeken naar meer documenten van uw familie.


De naam Baas

De naam Baas: Wat is de herkomst van de naam Baas? Zoek de oorsprong op via deze links:

Nederland:
Zoek herkomst van Baas (NL) »

België:
Zoek herkomst van Baas (BE) »

Is familie Baas van adel?

Veel onderzoekers krijgen de vraag vroeg of laat gesteld: "Is mijn familie wellicht van adel?"

De adel is een groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. In Nederland bestaat naast de ongetitelde adel, die het predicaat jonkheer mag voeren, de getitelde adel. Deze kan de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog, prins. Tegenwoordig vindt er geen verheffing in de adelstand meer plaats, met uitzondering van het Koninklijk huis.

Als u niet weet of uw familie van adel is, dan is de kans heel erg klein dat uw familie van adel is. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van adelijke families in Nederland. Maar ook als Baas deel uit maakt van deze lijst, is het nog lang niet zeker dat uw familie van adel is. U zou dan moeten aantonen dat uw familie in mannelijke lijn afstamt van de adelijke familie van Baas. Het is in Nederland verboden om adelijke titels te voeren, als u niet van adel bent. Ook de familiewapens van adelijke families zijn beschermd.

De Hoge Raad van Adel

Meer over de stamboom Baas

Meer hulp nodig bij uw genealogisch onderzoek Baas? Overweeg dan het volgende:


stamboom Baas uitzoeken
Meer weten over van familie Baas?

Tips, suggesties of aanvullingen?

Heeft u suggesties, verbeteringen of aanvullingen - laat het ons weten! Met uw hulp kunnen we nog meer mensen helpen met het vinden en opstellen van de eigen stamboom.

 
Stambomen op achternaam: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Meer links voor stambomen: stamboom Baars | stamboom Van Essen | stamboom Van der Werf | stamboom Wiersma | stamboom Timmerman